https://minami.typepad.com > 20031025 FZ10 Photos

Shinjuku_gyoen_420mm
Shinjuku_gyoen_35mm
Neptune_35mm
Neptune_420mm
Hkg_noodle_with_ajitama
Benkeibori_turtles_420mm
Benkeibori_turtles_35mm
Ichigaya_tw_420mm
Ichigaya_tw_35mm
Susuki_420mm
Susuki_35mm
Docomo_tw_35mm
Docomo_tw_420mm
Geihinkan_420mm
Geihinkan_35mm
Boat_house_420mm
Boat_house_35mm
Shinjuku_sunkei
Yoyogi_station_420mm
Yoyogi_station_35mm
Docomo_tower_420mm_nbr2
Docomo_tower_420mm_nbr1
Docomo_tower_35mm
Yodobashi_camera_420mm
Yodobashi_camera_35mm
Tocho_420mm
Tocho_35mm
Sun_plaza_420mm
Sun_plaza_35mm
Kaki_420mm
Kaki_35mm
Bunkasai_art_work
Pccw_bldg_at_night
Tokyo_kokusai_forum
Marunouchi_cafe
Meiji_seimei_honkan
Marunouchi_show_window2
Marunouchi_show_window
Maru_building_at_night1
Inside_maru_building_zoom_420mm
Inside_maru_building1
Marunouchi_student_compe3
Marunouchi_student_compe2
Roppongi_hills_35mm
Roppongi_hills_420mm
Koizumi6
Koizumi3
Koizumi2
Koizumi1
Roppongi_hills_at_night4
»